Exekutorský úřad Písek

Vymáhání pohledávek podle exekučního řádu představuje nucený výkon exekučních titulů fyzickou osobou (soudním exekutorem), kterého výkonem pověřil stát.

Úkony soudního exekutora při výkonu exekuční činnosti se ze zákona považují za úkony soudu a soudní exekutor je oprávněn provést všechny úkony, které v rámci výkonu rozhodnutí může provést soud a jeho zaměstnanci.

Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle.

Dalšími činnostmi úřadu je sepisování exekutorských zápisů s doložkou vykonatelnosti, úschovy peněž a věcí, dobrovolné dražby, právní pomoc.

Soudní exekutor byl jmenován ministrem spravedlnosti dne 5.12.2003 a exekutorský úřad byl otevřen k 1.1.2004.

Sídlem exekutorského úřadu je Město Písek, soudní exekutor vykonává svoji činnost po celé ČR.