Novinky

1. ledna 2013

Informace o nahlížení do spisů exekutora

Oprávněné orgány a osoby (§ 94 exekučního řádu) mohou do elektronických exekučních spisů, které nejsou uloženy v archivu exekutora, nahlížet po celou úřední dobu v kanceláři exekutora za přítomnosti pověřeného zaměstnance.

 

Na odůvodněnou žádost lze spis k nahlídnutí zaslat i jinému soudnímu exekutorovi.

 

Z technických nebo kapacitních důvodů může být přístup do spisu omezen a žadateli navrhnut jiný vhodný termín, kdy lze do spisu nahlížet.

 

Za vydání výpisu, opisu nebo potvrzení ze spisu se vybírá poplatek ve výši 30 Kč za každou započatou stranu (§ 26 odst. 1 vyhl. č. 330/2001 Sb.). V elektronické podobě se data vydávají na trvalém nosiči po uhrazení nákladů za tento nosič.