Informace pro dlužníky

Vymáhaný dluh lze zaplatit:

a) v hotovosti na pokladně Exekutorského úřadu Písek v úředních hodinách

b) v hotovosti na jakékoliv pokladně České spořitelny, a.s. nebo vkladem do bankomatu této banky ve prospěch účtu soudního exekutora č.ú.: 4617880309/0800  

c) poštovní poukázkou typu A, kde se uvede přesná adresa soudního exekutora a bankovní spojení včetně variabilního symbolu (viz e)

d) poštovní poukázkou typu C, kdy se v části příjemce platby uvede přesná adresa soudního exekutora
 
e) bankovní převodem ve prospěch hlavního účtu soudního exekutora v J&T Bank č.2133333/5800 V platbě musí být uveden variabilní symbol (VS) – číslo exekučního spisu bez lomítka či jiných než číselných hodnot

příklad:
v exekučním řízení spis. zn. 117 EX 836/16 je variabilním symbol: 83616