Informace pro věřitele

v exekučním řízení: oprávněné

Soudní exekutor vykonává exekuční činnosti na základě návrhu oprávněného

Exekuční návrh (ke stažení zde )


V rámci další činnosti ( exekuční řád ) je soudní exekutor oprávněn:

  • poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností,
  • sepisovat exekutorské zápisy, který se osvědčuje skutkový děj nebo stav věci (např. splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor), jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem
  • v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.
  • provádět jinou činnosti na základě pověření soudu (např. doručovat písemnosti),
  • provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí

Soudní exekutor umožňuje oprávněným s více exekucemi vzdálený přístup do jejich exekučních spisů. (www.exekucepisek.cz/ex)

 Odměňování exekutora se řídí exekučním řádem a vyhláškou č. 330/2001 Sb.