← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

rodinný dům se zahradou v Klenovicích, okres Tábor

datum a čas dražebního jednání
3. září 2024, 9:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 4/24-16

město: Klenovice

okres: Tábor

katastr: Klenovice u Soběslavi

kraj: Jihočeský

Dražba se koná na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex4-24-16-qolob.html

výsledná cena
6 330 000,- Kč

nejnižší podání
4 220 000,- Kč

dražební jistota
640 000,- Kč

Rezervace e-mailem
rodinný dům se zahradou v Klenovicích, okres Tábor - náhled
rodinný dům se zahradou v Klenovicích, okres Tábor - miniatura rodinný dům se zahradou v Klenovicích, okres Tábor - miniatura rodinný dům se zahradou v Klenovicích, okres Tábor - miniatura rodinný dům se zahradou v Klenovicích, okres Tábor - miniatura rodinný dům se zahradou v Klenovicích, okres Tábor - miniatura rodinný dům se zahradou v Klenovicích, okres Tábor - miniatura rodinný dům se zahradou v Klenovicích, okres Tábor - miniatura rodinný dům se zahradou v Klenovicích, okres Tábor - miniatura rodinný dům se zahradou v Klenovicích, okres Tábor - miniatura rodinný dům se zahradou v Klenovicích, okres Tábor - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 42400 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.