Dražby movitého/nemovitého majetku

Soudní exekutor provádí nucené dražby movitého/nemovitého podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Průběh dražebního jednání se řídí ustanoveními občanského soudního řádu, konkrétně § 328 – 330 o.s.ř. a § 335 – 337h o.s.ř. Nejedná se o dražby prováděné podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

penzion a rodinný dům u Českého Krumlova

koná se

26. června, 10:00 hodin

Lesní pozemky v obci Radčice, okres Jablonec nad…

koná se

26. června, 13:30 hodin

podíly na pozemcích okres Tábor

koná se

26. června, 14:00 hodin

Zobrazeno 1-3 položek z 3