Dražby movitého/nemovitého majetku

Soudní exekutor provádí nucené dražby movitého/nemovitého podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Průběh dražebního jednání se řídí ustanoveními občanského soudního řádu, konkrétně § 328 – 330 o.s.ř. a § 335 – 337h o.s.ř. Nejedná se o dražby prováděné podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

byt v Nýřanech u Plzně

koná se

14. července, 9:00 hodin

rodinný dům Lachovice u Vyššího Brodu

koná se

14. července, 10:00 hodin

podíl na rodinném domě v Ústí nad Labem

koná se

14. července, 13:30 hodin

rodinný dům Mirotice

odročeno

termín dražby zatím nezadán

Zobrazeno 1-4 položek z 4