Dražby movitého/nemovitého majetku

Soudní exekutor provádí nucené dražby movitého/nemovitého podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Průběh dražebního jednání se řídí ustanoveními občanského soudního řádu, konkrétně § 328 – 330 o.s.ř. a § 335 – 337h o.s.ř. Nejedná se o dražby prováděné podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Nedokončená rekreační chalupa č.p.7, 8 v obci St…

koná se

22. července, 10:00 hodin

Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov…

koná se

22. července, 13:30 hodin

rodinný dům ve Vrcovicích (okres Písek)

koná se

31. července, 14:00 hodin

čtvrtina rodinného domu v Děčíně

koná se

31. července, 14:45 hodin

byt v Písku

koná se

11. září, 10:00 hodin

Zobrazeno 1-5 položek z 5