Dražby movitého/nemovitého majetku

Soudní exekutor provádí nucené dražby movitého/nemovitého podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Průběh dražebního jednání se řídí ustanoveními občanského soudního řádu, konkrétně § 328 – 330 o.s.ř. a § 335 – 337h o.s.ř. Nejedná se o dražby prováděné podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

byt v Táboře

koná se

14. března, 9:00 hodin

louka v Petříkově, okres České Budějovice

koná se

27. března, 9:00 hodin

zemědělské pozemky a les v obci Vráž, okres Písek

koná se

3. července, 9:00 hodin

orná půda v obci Oslov, okres Písek

koná se

3. července, 10:00 hodin

Zobrazeno 1-4 položek z 4