Dražby movitého/nemovitého majetku

Soudní exekutor provádí nucené dražby movitého/nemovitého podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Průběh dražebního jednání se řídí ustanoveními občanského soudního řádu, konkrétně § 328 – 330 o.s.ř. a § 335 – 337h o.s.ř. Nejedná se o dražby prováděné podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

rodinný dům v Březině, okres Jindřichův Hradec

koná se

11. července, 9:00 hodin

polovina bytu v Janské, okres Děčín

koná se

11. července, 10:00 hodin

Zobrazeno 1-2 položek z 2