Novinky

1. ledna 2013

Informace o příjmu peněz v hotovosti

Peníze v hotovosti se přijímají na podatelně exekutorského úřadu po celou úřední dobu. Vkladatel hotovosti je povinen prokázat svoji totožnost.O přijtetí peněz v hotovosti pověřený zaměstnanec vždy vystaví příjmový pokladní doklad s uvedením účelu platby.

 

Vedle toho je možné vkládat peněžní prostředky na tyto účty:

 

č. 4617880309/0800 (Česká spořitelna, a.s.) 

 

Tento účet slouží jen pro vklad hotovosti.

Pro zasílání peněz bezhotovostně  je určen zvláštní účet (§ 46 odst. 5 exekučního řádu):

 č. 2133333/5800 vedený u J&T BANKA, a.s.


Za vklad hotovosti na přepážce vybírají banky poplatek stanovený v jejich sazebnících.