← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

odročeno

byt v Táboře

datum a čas dražebního jednání
14. března 2024, 9:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117EX425/23-24

město: Tábor

okres: Tábor

katastr: Tábor

kraj: Jihočeský

Více informací na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex425-23-24-qozla.html

výsledná cena
2 900 000,- Kč

nejnižší podání
1 933 334,- Kč

dražební jistota
290 000,- Kč

Rezervace e-mailem
byt v Táboře - náhled
byt v Táboře - miniatura byt v Táboře - miniatura byt v Táboře - miniatura byt v Táboře - miniatura byt v Táboře - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 4252300 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.