← Zpět na seznam dražeb

Dražba movitého majetku

koná se

Dražba movitých věcí - likvidace pozůstalosti

datum a čas dražebního jednání
22. února 2024, 10:30 hodin

místo konání dražby
Chrášťovice č.p. 10, 386 01 Chrášťovice

číslo jednací
117ex 56/02

č. položky

Označení dražených věcí (a počet ks):

Rozhodná cena věcí:

Nejnižší podání:

1.

OA Fiat Cinquecento, RZ: 5C1 4406,

VIN: ZFA17000000957985,

datum první reg.: 27.05.1997,

bez platné STK, malý a velký TP, klíče

9.600,- Kč

9.600,- Kč

2.

OA Škoda Felicia RZ:7C94936, VIN: TMBEEF613X0148227, datum první reg.: 06.04.1999, bez platné STK, malý a velký TP, klíče

9.300,- Kč

9.300,- Kč

3.

Přívěsný vozík, Sport jacht,

RZ: 18-STA-72

1.100,- Kč

1.100,- Kč

4.

Pračka Beko,

1.000,- Kč

1.000,- Kč

5.

Lednice Candy

700,- Kč

700,- Kč

6.

Tiskárna Brother

400,- Kč

400,- Kč

7.

Monitor Acer

500,- Kč

500-, Kč

8.

Vysavač Sencor

400,- Kč

400,- Kč

Dražba movitých věcí - likvidace pozůstalosti - náhled
Dražba movitých věcí - likvidace pozůstalosti - miniatura Dražba movitých věcí - likvidace pozůstalosti - miniatura Dražba movitých věcí - likvidace pozůstalosti - miniatura Dražba movitých věcí - likvidace pozůstalosti - miniatura Dražba movitých věcí - likvidace pozůstalosti - miniatura Dražba movitých věcí - likvidace pozůstalosti - miniatura Dražba movitých věcí - likvidace pozůstalosti - miniatura Dražba movitých věcí - likvidace pozůstalosti - miniatura Dražba movitých věcí - likvidace pozůstalosti - miniatura Dražba movitých věcí - likvidace pozůstalosti - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

  1. Podání lze zvyšovat nejméně o 50,- Kč; to neplatí, nepřesahuje-li nejnižší podání částku 500,- Kč, v takovém případě lze podání zvyšovat nejméně o 10,- Kč.
  2. Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc s příslušenstvím převzít bezprostředně po udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání.
  3. Možnost případné prohlídky dražených movitých věcí, je nejpozději 15 min. před dražbou v místě jejího konání. Konkrétní podmínky bývají stanoveny v příslušné dražební vyhlášce.