← Zpět na seznam dražeb

Rezervace draženého nemovitého majetku

Nedokončená rekreační chalupa č.p.7, 8 v obci Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec

Máte-li o tuto draženou položku předběžný zájem, vyplňte prosím tento rezervační formulář.

datum a čas dražebního jednání
14.. prosince 2018, 11:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1950/09-193

město: Staré Hobzí

okres: Jindřichův Hradec

katastr: Nové Hobzí

kraj: Jihočeský

 

Předmětem dražby je:


- SJM nedokončená stavba č.p. 7 na pozemku parc.č. St. 18 a č.p. 8 na pozemku parc.č. St. 17 včetně pozemků parc.č. St. 17, 18 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemky parc.č. 12 – zahrada o výměře 401 m2 a parc.č. 13/2 – zahrada o výměře 134 m2, vše v obci Staré Hobzí, k.ú. Nové Hobzí, okres Jindřichův Hradec.


Jedná se o rekreační chalupu vedenou pod dvěma č.p., vznikla propojením dvou původních sousedních objektů a vybouráním štítového zdiva mezi objekty. V objektu byla provedena rekonstrukce. K původní zástavbě situované podél místní komunikace jsou přistavěny na západní straně za objektem dvě pultové přístavby na nových základech včetně nového zdiva, nové pultové zastřešení z pálené taškové krytiny. Původní stáří objektu je více jak 100 let. Objekt je připojen na elektrickou instalaci, v blízkosti stavení se nachází studna. Pozemky zahrady nejsou vytýčeny ani oploceny.


Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.


Jméno:*
Mail:*
Poznámka:

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.: +420 380 120 602
Tel/Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz


  • u připravovaných dražeb můžete tímto uspíšit vydání dražební vyhlášky a tím datum dražby

  • u již nařízených dražeb pak předejte případnému odložení dražby pro nezájem, případně o tomto budete informováni