← Zpět na seznam dražeb

Rezervace draženého nemovitého majetku

rodinný dům v Kojicích (spoluvlasnický podíl 1/15) (ELEKTRONICKÁ DRAŽBA)

Máte-li o tuto draženou položku předběžný zájem, vyplňte prosím tento rezervační formulář.

datum a čas dražebního jednání
21.. prosince 2020, 11:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 492/08-220

město: Kojice

okres: Pardubice

katastr: Kojice

kraj: Pardubický

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex492-08-220-nqkz1

 

Předmětem dražby je:

- spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/10 budovy bydlení č.p. 10 včetně pozemku parc.č. st. 64, pozemku parc.č. 101 o výměře 334 m2 - zahrada, vše v obci Kojice, v k.ú. Kojice, okres Pardubice.  

Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt bez podkroví krytý sedlovou střechou. Založení je provedeno z kamenných základových pasů bez ošetření izolací proti vzlínající vlhkosti. Zdi jsou z cihel v kombinaci s kamenem a stropy jsou klenuté. Střecha je s taškovou krytinou s nedostatečnou údržbou. Nedostatečná údržba platí pro klempířské konstrukce. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější jsou ve frontálním štítu břízolitové, jinak vápenné. Podlahy obytných místností jsou dřevěné fošnové, ostatní místnosti mají keramickou dlažbu či betonovou mazaninu. Okna a dveře jsou dřevěná. Vytápění a vaření je na tuhá paliva. Do objektu není zaveden vodovod, zemní plyn, kanalizace. Elektrická instalace je pouze světelná, suchý záchod a bez koupelny. K dispozici je kopaná studna.

 

Vedlejší stavby: bývalá sýpka a dva dřevníky

Jedná se o stavbu ze smíšeného zdiva, situovanou při vjezdu do dvora v uliční čáře. Chybí dveřní výplně otvorů, jsou zde propadlé stropy, zatopená část sklípku.  Krytina při jednom štítu zcela chybí, rovněž je stržena krytina v oblasti okřídlí.

 

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení

Jméno:*
Mail:*
Poznámka:

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.: +420 380 120 602
Tel/Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz


  • u připravovaných dražeb můžete tímto uspíšit vydání dražební vyhlášky a tím datum dražby

  • u již nařízených dražeb pak předejte případnému odložení dražby pro nezájem, případně o tomto budete informováni