← Zpět na seznam dražeb

Rezervace draženého nemovitého majetku

vila s pozemky ve městě Blatná, okres Strakonice

Máte-li o tuto draženou položku předběžný zájem, vyplňte prosím tento rezervační formulář.

datum a čas dražebního jednání
29.. června 2021, 10:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 38/02-5

město: Blatná

okres: Strakonice

katastr: Blatná

kraj: Jihočeský

 

Vila Fiala (zvaná též Krčkovna) se nachází při severním okraji města Blatná, na kopci Vinice (472m n.m.), v sousedství městského lesa (budoucí lesopark). Památkově chráněná je vlastní vila s navazujícím hospodářským objektem, pravděpodobně stodolou. Památková ochrana se vztahuje na pozemek st. parc. č. 447 (vila a hospodářská část) a na pozemek parc. č. 969/2 (pozemek kolem vily). Součástí pozemku par. č. 969/2 jsou i kamenné sloupky na východní straně pozemku.

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117dd38-02-5-mgdee


 

Jméno:*
Mail:*
Poznámka:

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.: +420 380 120 602
Tel/Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz


  • u připravovaných dražeb můžete tímto uspíšit vydání dražební vyhlášky a tím datum dražby

  • u již nařízených dražeb pak předejte případnému odložení dražby pro nezájem, případně o tomto budete informováni