← Zpět na seznam dražeb

Rezervace draženého nemovitého majetku

pozemek v Javorníku (ELEKTRONICKÁ DRAŽBA)

Máte-li o tuto draženou položku předběžný zájem, vyplňte prosím tento rezervační formulář.

datum a čas dražebního jednání
3.. února 2021, 10:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 3743/13-61

město: Javorník

okres: Jeseník

katastr: Travná u Javorníka

kraj: Olomoucký

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex3743-13-61-73ajo.html

 

Pozemek se nachází na severním okraji zastavěné části obce Travná. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 5 447 m2. Na jižní straně je pozemek ohraničený zpevněnou cestou. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté a keřové porosty. Pozemek je svažitý k jižní straně. V době oceňování byl pozemek nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1372/2, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje.

Jméno:*
Mail:*
Poznámka:

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.: +420 380 120 602
Tel/Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz


  • u připravovaných dražeb můžete tímto uspíšit vydání dražební vyhlášky a tím datum dražby

  • u již nařízených dražeb pak předejte případnému odložení dražby pro nezájem, případně o tomto budete informováni