← Zpět na seznam dražeb

Rezervace draženého nemovitého majetku

rodinný dům Mirotice

Máte-li o tuto draženou položku předběžný zájem, vyplňte prosím tento rezervační formulář.

datum a čas dražebního jednání
0.. 0000, 0:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 2768/13-174

město: Mirotice

okres: Písek

katastr: Mirotice

kraj: Jihočeský

Jedná se o řadovou krajní, patrovou budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou opatřená parapety a žaluziemi. Vchodové dveře jsou hliníkové. Fasáda domu není zateplená. V 1. NP domu se nachází vestavěná garáž s dvojitými dřevěnými vjezdovými vraty. Dle databáze RÚIAN se v budově nachází 1 byt. K domu náleží zahrada, na které se dle ortofoto nachází kolna. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci chodníkem.

 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do jímky.

 

Pozemek parc. č. St. 392 o velikosti 168 m2, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 272 Mirotice. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 136/10 o velikosti 283 m2 a parc. č. 136/55 o velikosti 34 m2, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, a dále pozemek parc. č. 159/40 o velikosti 30 m2, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, udržované a oplocené. Vjezdová vrata na pozemek jsou kovová dvoukřídlá s dřevěnou výplní. Na pozemcích se nacházejí zpevněné plochy, porosty a kolna. Přístup k nemovité věci je po pozemku ve vlastnictví města.

 

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

Jméno:*
Mail:*
Poznámka:

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.: +420 380 120 602
Tel/Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz


  • u připravovaných dražeb můžete tímto uspíšit vydání dražební vyhlášky a tím datum dražby

  • u již nařízených dražeb pak předejte případnému odložení dražby pro nezájem, případně o tomto budete informováni