← Zpět na seznam dražeb

Rezervace draženého nemovitého majetku

zemědělské pozemky v Krásném Dvoře (spol. podíl id. 1/15)

Máte-li o tuto draženou položku předběžný zájem, vyplňte prosím tento rezervační formulář.

datum a čas dražebního jednání
6.. března 2019, 10:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 2011/11-72

město: Krásný Dvůr

okres: Louny

katastr: Krásný Dvůr

kraj: Ústecký

Oceňované pozemky parc. č. 1079/1 , parc. č . 120112, parc. č. 1202/2, parc. č. 1238/2, parc. č. 1277, parc. č. 1318 a parc. č. 1319 a parc. č. PK 82/5 se nacházejí cca 150 - 800 m západně od okraje zastavěmístní části Brody. Jedná se o soubor nesousedících pozemků různých tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, trvalý travní porost, lespozemek a zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 269m2.

Rovinné pozemky parc. č. 1318 a parc. č. 1319 nejsou v terénu blíže ohraničené a na pozemcích se nacházejí keřové prosty. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Rovinné pozemek parc. č. 1277 je na severní straně ohraničený listnatými porosty a na jižstraně nezpevněnou cestou. Na travnatém pozemku se nachází několik porostů a několik dřevěných chatek ve špatném stavu. K pozemku vede zpevněná cesta nacházej ící se na pozemku parc. č. 1281, který je ve vlastnictví obce Krásný Dvůr. Rovinný pozemek parc. č. I 07911 je ohraničený ornou půdou. Na pozemku se nachází několik keřových porostů. K pozemku je přístup přes pozemky cizích vlastní. Rovinné pozemky parc. č. 1202/2, parc. č. 1238/2 a parc. č. 1201/2 nejsou v terénu . blíže ohraničené. Na pozemcích se nacházejí listnaté porosty. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. V době oceňování byly pozemky neudržovaa nevyužívané.

Jméno:*
Mail:*
Poznámka:

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.: +420 380 120 602
Tel/Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz


  • u připravovaných dražeb můžete tímto uspíšit vydání dražební vyhlášky a tím datum dražby

  • u již nařízených dražeb pak předejte případnému odložení dražby pro nezájem, případně o tomto budete informováni