← Zpět na seznam dražeb

Rezervace draženého nemovitého majetku

rodinný dům v Černíči u Hradešic (spol. podíl id. 1/2)

Máte-li o tuto draženou položku předběžný zájem, vyplňte prosím tento rezervační formulář.

datum a čas dražebního jednání
23.. října 2018, 9:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 757/07-362

město: Hradešice

okres: Klatovy

katastr: Černíč u Hradešic

kraj: Plzeňský

Oceňovaný rodinný dům s pozemky se nachází v centrální zastavěné místní části Černíč obce Hradešice v č.p. 33 v zástavbě rodinných domů. Černíč leží cca 1 km jižně od obce Hradešice. Zastávka autobusu "Hradešice Černíč" se nachází cca 150m od oceňované nemovité věci.

Oceňované pozemky jsou situované cca 3 km jihozápadně od okraje zastavěné části obce Malý Bor. Pozemek parc. č. 257/36 je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 3927 m2 a pozemek parc. č. 271/1 1, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové ploše 149 m2. Pozemky tvoří jeden celek lichoběžníkového tvaru. Pozemky jsou zemědělsky využívané spolu s okolními pozemky. Hranice pozemků nejsou v terénu patrné. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1328/2, který je ve vlastnictví obce Hradešice. Součásti a příslušenství nemovité věci nebyly zjištěny .

Jméno:*
Mail:*
Poznámka:

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.: +420 380 120 602
Tel/Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz


  • u připravovaných dražeb můžete tímto uspíšit vydání dražební vyhlášky a tím datum dražby

  • u již nařízených dražeb pak předejte případnému odložení dražby pro nezájem, případně o tomto budete informováni