← Zpět na seznam dražeb

Rezervace draženého nemovitého majetku

čtvrtina rodinného domu v Děčíně

Máte-li o tuto draženou položku předběžný zájem, vyplňte prosím tento rezervační formulář.

datum a čas dražebního jednání
3.. prosince 2019, 10:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 28/02-17

město: Děčín

okres: Děčín

katastr: Křešice u Děčína

kraj: Ústecký

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepenou, patrovou budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající spíše podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených živičné šindele. Součástí střechy je komín a střešní otvor. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová nebo dřevěná zdvojená, opatřená parapety. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda severní části domu chybí. Budova je cca z roku 1866. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do jímky. Informace o přípojkách byly převzaté z databáze RÚIAN. Přípojky nebylo možné ověřit.

Stavba domu č.p. 5 stojí na pozemku parc. č. 514, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o velikosti 1.240 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem, kolnou, zděným chlévem, dřevníkem, přístřeškem a samostatně garáží s dílnou. Zbylou část tvoří zahrada. Pozemek je nepravidelného tvaru. Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný. Pozemek je ve vlastnictví státu. Přístup na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví města.

Jméno:*
Mail:*
Poznámka:

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.: +420 380 120 602
Tel/Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz


  • u připravovaných dražeb můžete tímto uspíšit vydání dražební vyhlášky a tím datum dražby

  • u již nařízených dražeb pak předejte případnému odložení dražby pro nezájem, případně o tomto budete informováni