← Zpět na seznam dražeb

Rezervace draženého nemovitého majetku

Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov

Máte-li o tuto draženou položku předběžný zájem, vyplňte prosím tento rezervační formulář.

datum a čas dražebního jednání
7.. března 2019, 10:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1333/17-68

město: Čestín

okres: Kutná Hora

katastr: Polipsy

kraj: Středočeský

Předmětem dražby je:

A) stavba bez čp/če – jiná stavba a stavba bez čp/če – les.hosp. v obci Čestín, k.ú. Polipsy, okres Kutná Hora.

B) stavba bez čp/če – les.hosp s pozemkem parc.č. St. 259 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 134 m2 v obci Divišov, k.ú. Zdebuzeves, okres Benešov. 

A) Jiná stavba – jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Budova je zděná a betonová, stavebně-technicky stav je odpovídající nulové údržbě. Střecha budovy je plochá. Vrata stavby jsou železná dvoukřídlá. Stavba je nevyužívaná, ve špatném stavu, přístupná po místní nezpevněné komunikaci.

Hala je samostatně stojící, přízemní stavba plechové konstrukce. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Stavba je opatřena komínem. Vrata stavby jsou plechová dvoukřídlá, podlahy betonové. Stavba je napojena na přípojku el, přístupná po místní nezpevněné komunikaci.

B) Budova bez čp/če je samostatně stojící, přízemní stavba. Budova je zděná a betonová, stavebně-technicky stav je odpovídající nulové údržbě. Střecha budovy je plochá. Vrata stavby jsou plechová dvoukřídlá. Stavba je nevyužívaná, ve špatném stavu, přístupná po místní nezpevněné komunikaci.

 

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

Jméno:*
Mail:*
Poznámka:

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.: +420 380 120 602
Tel/Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz


  • u připravovaných dražeb můžete tímto uspíšit vydání dražební vyhlášky a tím datum dražby

  • u již nařízených dražeb pak předejte případnému odložení dražby pro nezájem, případně o tomto budete informováni