← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

polovina bytu v Janské, okres Děčín

datum a čas dražebního jednání
21. února 2024, 13:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 54/02-11

město: Janská

okres: Děčín

katastr: Janská

kraj: Ústecký

dražba se koná online na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117dd54-02-11-2y4an.html

výsledná cena
608 150,- Kč

nejnižší podání
405 434,- Kč

dražební jistota
60 000,- Kč

Rezervace e-mailem
polovina bytu v Janské, okres Děčín - náhled
polovina bytu v Janské, okres Děčín - miniatura polovina bytu v Janské, okres Děčín - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 540200 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.