← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

rodinný dům v Březině, okres Jindřichův Hradec

datum a čas dražebního jednání
11. července 2023, 9:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 23172/17-78

město: Březina

okres: Jindřichův Hradec

katastr: Březina u Deštné

kraj: Jihočeský

dražba se koná online na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex23172-17-78-po8wk.html

výsledná cena
3 552 000,- Kč

nejnižší podání
2 368 000,- Kč

dražební jistota
360 000,- Kč

Rezervace e-mailem
rodinný dům v Březině, okres Jindřichův Hradec - náhled
rodinný dům v Březině, okres Jindřichův Hradec - miniatura rodinný dům v Březině, okres Jindřichův Hradec - miniatura rodinný dům v Březině, okres Jindřichův Hradec - miniatura rodinný dům v Březině, okres Jindřichův Hradec - miniatura rodinný dům v Březině, okres Jindřichův Hradec - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 231721700 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.