← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

vila s pozemky ve městě Blatná, okres Strakonice

datum a čas dražebního jednání
29. června 2021, 10:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 38/02-5

město: Blatná

okres: Strakonice

katastr: Blatná

kraj: Jihočeský

 

Vila Fiala (zvaná též Krčkovna) se nachází při severním okraji města Blatná, na kopci Vinice (472m n.m.), v sousedství městského lesa (budoucí lesopark). Památkově chráněná je vlastní vila s navazujícím hospodářským objektem, pravděpodobně stodolou. Památková ochrana se vztahuje na pozemek st. parc. č. 447 (vila a hospodářská část) a na pozemek parc. č. 969/2 (pozemek kolem vily). Součástí pozemku par. č. 969/2 jsou i kamenné sloupky na východní straně pozemku.

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117dd38-02-5-mgdee


 

výsledná cena
1 268 948,- Kč

nejnižší podání
1 335 000,- Kč

dražební jistota
300 000,- Kč

Rezervace e-mailem
vila s pozemky ve městě Blatná, okres Strakonice - náhled
vila s pozemky ve městě Blatná, okres Strakonice - miniatura vila s pozemky ve městě Blatná, okres Strakonice - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 380200 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.