← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

podíl id.129/1000 zemědělské stavby - kravín bez č.p. č.e.

datum a čas dražebního jednání
3. července 2024, 11:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 780/19-49

město: Prachatice

okres: Prachatice

katastr: Dub u Prachatic

kraj: Jihočeský

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex780-19-49-e8ezm.html

výsledná cena
48 000,- Kč

nejnižší podání
14 400,- Kč

dražební jistota
3 000,- Kč

Rezervace e-mailem
podíl id.129/1000 zemědělské stavby - kravín bez č.p. č.e. - náhled
podíl id.129/1000 zemědělské stavby - kravín bez č.p. č.e. - miniatura podíl id.129/1000 zemědělské stavby - kravín bez č.p. č.e. - miniatura podíl id.129/1000 zemědělské stavby - kravín bez č.p. č.e. - miniatura podíl id.129/1000 zemědělské stavby - kravín bez č.p. č.e. - miniatura podíl id.129/1000 zemědělské stavby - kravín bez č.p. č.e. - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 7801900 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.