← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

garáž v Písku (spol. podíl id. 2/12)

datum a čas dražebního jednání
23. října 2018, 13:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 2485/11-54

město: Písek

okres: Písek

katastr: Písek

kraj: Jihočeský

Jedná se řadovou, vnitřní, přízemní, zděn ou gaž. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z IPA. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Ke vjezdu do garáže slouží dvoukřídlá plechová vrata. Přístup k nemovité věci je po stzpevněné komunikaci.

výsledná cena
15 000,- Kč

nejnižší podání
10 000,- Kč

dražební jistota
2 000,- Kč

Rezervace e-mailem
garáž v Písku (spol. podíl id. 2/12) - náhled
garáž v Písku (spol. podíl id. 2/12) - miniatura garáž v Písku (spol. podíl id. 2/12) - miniatura garáž v Písku (spol. podíl id. 2/12) - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 248511 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.