← Zpět na seznam dražeb

Dražba movitého majetku

koná se

Dražba movitých věcí - opakovaná

datum a čas dražebního jednání
6. listopadu 2018, 8:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472, Písek

číslo jednací
117 EX 1640/08-87

č. položky

Označení dražených věcí (a počet ks):

Rozhodná cena věcí:

Nejnižší podání:

1.

Ticho nad vodami 2016 - Vodňansko

240,- Kč

80,- Kč

2.

Zátiší s Břízou 2016 - Vodňansko

240,- Kč

80,- Kč

3.

Krokusy 2017

90,- Kč

30,- Kč

4.

Limonáda 2018 - akvarel

240,- Kč

80,- Kč

5.

Máky 2018 - akvarel

240,- Kč

80,- Kč

6.

Kopretiny 2018 – olej, plátno

240,- Kč

80,- Kč

7.

Bodlák 2014 – tempera plátno

120,- Kč

40,- Kč

8.

U Jezu 2016 – Vodňansko, olej. plátno

240,- Kč

80,- Kč

9.

Letní Louka – olej, plátno

900,- Kč

300,- Kč

10.

Tygr 2016,

120,- Kč

40,- Kč

11.

Růže 2016

120,- Kč

40,- Kč

12.

Tvář ženy 2015

120,- Kč

40,- Kč

13.

Barevný obraz připomínající škeble

120,- Kč

40,- Kč

14.

Motýl 2015

120,- Kč

40,- Kč

15.

M. Monroe 2017

90,- Kč

30,- Kč

16.

Holčička s koněm

240,- Kč

80,- Kč

17.

Slunečnice 2012

90,- Kč

30,- Kč

Dražba movitých věcí - opakovaná - náhled
Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura Dražba movitých věcí - opakovaná - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

  1. Podání lze zvyšovat nejméně o 50,- Kč; to neplatí, nepřesahuje-li nejnižší podání částku 500,- Kč, v takovém případě lze podání zvyšovat nejméně o 10,- Kč.
  2. Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc s příslušenstvím převzít bezprostředně po udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání.
  3. Možnost případné prohlídky dražených movitých věcí, je nejpozději 15 min. před dražbou v místě jejího konání. Konkrétní podmínky bývají stanoveny v příslušné dražební vyhlášce.