← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

zahrada v obci Podlíšťany - Nasavrky - okres Chrudim

datum a čas dražebního jednání
17. září 2019, 14:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 3616/12-106

město: Nasavrky

okres: Chrudim

katastr: Podlíšťany

kraj: Pardubický

předmětem dražby bude pozemek parc. č. 730/3 (648m2) zahrada, pozemek je umístěn v zatáčce za bývalou hospodou v centru části obce.

více info viz. znal. posudek a dražební vyhláška níže ke stažení

výsledná cena
130 000,- Kč

nejnižší podání
86 667,- Kč

dražební jistota
10 000,- Kč

Rezervace e-mailem
zahrada v obci Podlíšťany - Nasavrky - okres Chrudim - náhled
zahrada v obci Podlíšťany - Nasavrky - okres Chrudim - miniatura zahrada v obci Podlíšťany - Nasavrky - okres Chrudim - miniatura zahrada v obci Podlíšťany - Nasavrky - okres Chrudim - miniatura zahrada v obci Podlíšťany - Nasavrky - okres Chrudim - miniatura zahrada v obci Podlíšťany - Nasavrky - okres Chrudim - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 361612 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.