← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Id. 1/4 budovy bydlení (8x byt 2+1) v obci Kojatice, okres Třebíč

datum a čas dražebního jednání
5. března 2019, 10:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 386/06-246

město: Kojatice

okres: Třebíč

katastr: Kojatice

kraj: Vysočina

Předmětem dražby je:

- spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ v SJM - budova bydlení č.p. 34 včetně pozemků parc.č. St. 43/3 o výměře 1226 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 385/56 o výměře 5456 m2 - ostatní plocha – ostatní komunikace, vše v obci a v k.ú. Kojatice, okres Třebíč.

Budova je tvořena řadovými domy s celkem osmi bytovými jednotkami (pravděpodobně 8 x 2+1, do některých jednotek nebyl zajištěn přístup). Budova plní funkci bydlení. Technický stav objektu je velmi špatný. Nebyla dohledána žádná projektová dokumentace ani doklad prokazující stáří objektu. Dům je zděný z klasických materiálů na betonových základech pravděpodobně zcela bez izolace. Stropy jsou dřevěné s rovným omítaným podhledem. Krov je dřevěný, krytina je z pálené tašky. Klempířské výrobky částečně chybí, stejně jako omítky a vnitřní a vnější obklady. Dveře náplňové hladké plné a prosklené, okna dvojitá dřevěná. Podlahy jsou betonové, případně s PVC. Kuchyně mají většinou pouze linku. Topení v jednotlivých bytech lokálně kamny na tuhá paliva. Objekt je napojen na rozvod NN.

Vedlejší stavby: na pozemcích 43/3 a 385/56 se nachází 3 dřevníky (zděné jednopatrové nepodsklepené objekty obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou) ve velmi špatném technickém stavu, které nemají zásadní vliv na celkovou cenu.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení

výsledná cena
180 000,- Kč

nejnižší podání
90 000,- Kč

dražební jistota
30 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Id. 1/4 budovy bydlení (8x byt 2+1) v obci Kojatice, okres Třebíč - náhled
Id. 1/4 budovy bydlení (8x byt 2+1) v obci Kojatice, okres Třebíč - miniatura Id. 1/4 budovy bydlení (8x byt 2+1) v obci Kojatice, okres Třebíč - miniatura Id. 1/4 budovy bydlení (8x byt 2+1) v obci Kojatice, okres Třebíč - miniatura Id. 1/4 budovy bydlení (8x byt 2+1) v obci Kojatice, okres Třebíč - miniatura Id. 1/4 budovy bydlení (8x byt 2+1) v obci Kojatice, okres Třebíč - miniatura Id. 1/4 budovy bydlení (8x byt 2+1) v obci Kojatice, okres Třebíč - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 38606 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.