← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

rodinný dům v Kojicích (spoluvlasnický podíl 1/15)

datum a čas dražebního jednání
16. září 2020, 9:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 492/08-206

město: Kojice

okres: Pardubice

katastr: Kojice

kraj: Pardubický

Předmětem dražby je:

- spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/10 budovy bydlení č.p. 10 včetně pozemku parc.č. st. 64, pozemku parc.č. 101 o výměře 334 m2 - zahrada, vše v obci Kojice, v k.ú. Kojice, okres Pardubice.  

Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt bez podkroví krytý sedlovou střechou. Založení je provedeno z kamenných základových pasů bez ošetření izolací proti vzlínající vlhkosti. Zdi jsou z cihel v kombinaci s kamenem a stropy jsou klenuté. Střecha je s taškovou krytinou s nedostatečnou údržbou. Nedostatečná údržba platí pro klempířské konstrukce. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější jsou ve frontálním štítu břízolitové, jinak vápenné. Podlahy obytných místností jsou dřevěné fošnové, ostatní místnosti mají keramickou dlažbu či betonovou mazaninu. Okna a dveře jsou dřevěná. Vytápění a vaření je na tuhá paliva. Do objektu není zaveden vodovod, zemní plyn, kanalizace. Elektrická instalace je pouze světelná, suchý záchod a bez koupelny. K dispozici je kopaná studna.

 

Vedlejší stavby: bývalá sýpka a dva dřevníky

Jedná se o stavbu ze smíšeného zdiva, situovanou při vjezdu do dvora v uliční čáře. Chybí dveřní výplně otvorů, jsou zde propadlé stropy, zatopená část sklípku.  Krytina při jednom štítu zcela chybí, rovněž je stržena krytina v oblasti okřídlí.

 

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení

výsledná cena
39 660,- Kč

nejnižší podání
19 830,- Kč

dražební jistota
4 000,- Kč

Rezervace e-mailem
rodinný dům v Kojicích (spoluvlasnický podíl 1/15) - náhled
rodinný dům v Kojicích (spoluvlasnický podíl 1/15) - miniatura rodinný dům v Kojicích (spoluvlasnický podíl 1/15) - miniatura rodinný dům v Kojicích (spoluvlasnický podíl 1/15) - miniatura rodinný dům v Kojicích (spoluvlasnický podíl 1/15) - miniatura rodinný dům v Kojicích (spoluvlasnický podíl 1/15) - miniatura rodinný dům v Kojicích (spoluvlasnický podíl 1/15) - miniatura rodinný dům v Kojicích (spoluvlasnický podíl 1/15) - miniatura rodinný dům v Kojicích (spoluvlasnický podíl 1/15) - miniatura rodinný dům v Kojicích (spoluvlasnický podíl 1/15) - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 49208 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.