← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

zrušeno (skončeno)

louka v Petříkově, okres České Budějovice

datum a čas dražebního jednání
27. března 2024, 9:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 638/14-135

město: Petříkov

okres: České Budějovice

katastr: Těšínov

kraj: Jihočeský

Více informací na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex638-14-135-avqan.html

výsledná cena
5 800,- Kč

nejnižší podání
3 867,- Kč

dražební jistota
600,- Kč

Rezervace e-mailem
louka v Petříkově, okres České Budějovice - náhled
louka v Petříkově, okres České Budějovice - miniatura louka v Petříkově, okres České Budějovice - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 6381400 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.