← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

podíl id.1/2 domu bez č.p. / č.e. v obci Horosedly (okr. Písek)

datum a čas dražebního jednání
19. května 2021, 11:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 3131/10-82

město: Horosedly

okres: Písek

katastr: Horosedly

kraj: Jihočeský

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex3131-10-82-mgn0l.html

výsledná cena
240 000,- Kč

nejnižší podání
160 000,- Kč

dražební jistota
5 000,- Kč

Rezervace e-mailem
podíl id.1/2 domu bez č.p. / č.e. v obci Horosedly (okr. Písek) - náhled
podíl id.1/2 domu bez č.p. / č.e. v obci Horosedly (okr. Písek) - miniatura podíl id.1/2 domu bez č.p. / č.e. v obci Horosedly (okr. Písek) - miniatura podíl id.1/2 domu bez č.p. / č.e. v obci Horosedly (okr. Písek) - miniatura podíl id.1/2 domu bez č.p. / č.e. v obci Horosedly (okr. Písek) - miniatura podíl id.1/2 domu bez č.p. / č.e. v obci Horosedly (okr. Písek) - miniatura podíl id.1/2 domu bez č.p. / č.e. v obci Horosedly (okr. Písek) - miniatura podíl id.1/2 domu bez č.p. / č.e. v obci Horosedly (okr. Písek) - miniatura podíl id.1/2 domu bez č.p. / č.e. v obci Horosedly (okr. Písek) - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 31311000 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.