← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

podíl 1/72 domu č.p.213 s pozemkem Liběchov u Mělníka

datum a čas dražebního jednání
19. května 2021, 10:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 688/11-82

město: Liběchov

okres: Mělník

katastr: Liběchov

kraj: Středočeský

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex688-11-82-yoobb.html  

výsledná cena
10 500,- Kč

nejnižší podání
7 000,- Kč

dražební jistota
500,- Kč

Rezervace e-mailem
podíl 1/72 domu č.p.213 s pozemkem Liběchov u Mělníka - náhled
podíl 1/72 domu č.p.213 s pozemkem Liběchov u Mělníka - miniatura podíl 1/72 domu č.p.213 s pozemkem Liběchov u Mělníka - miniatura podíl 1/72 domu č.p.213 s pozemkem Liběchov u Mělníka - miniatura podíl 1/72 domu č.p.213 s pozemkem Liběchov u Mělníka - miniatura podíl 1/72 domu č.p.213 s pozemkem Liběchov u Mělníka - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 6881100 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.