← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

pozemek v Javorníku (ELEKTRONICKÁ DRAŽBA)

datum a čas dražebního jednání
3. února 2021, 10:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 3743/13-61

město: Javorník

okres: Jeseník

katastr: Travná u Javorníka

kraj: Olomoucký

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex3743-13-61-73ajo.html

 

Pozemek se nachází na severním okraji zastavěné části obce Travná. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 5 447 m2. Na jižní straně je pozemek ohraničený zpevněnou cestou. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté a keřové porosty. Pozemek je svažitý k jižní straně. V době oceňování byl pozemek nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1372/2, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje.

výsledná cena
129 000,- Kč

nejnižší podání
86 000,- Kč

dražební jistota
10 000,- Kč

Rezervace e-mailem
pozemek v Javorníku (ELEKTRONICKÁ DRAŽBA) - náhled
pozemek v Javorníku (ELEKTRONICKÁ DRAŽBA) - miniatura pozemek v Javorníku (ELEKTRONICKÁ DRAŽBA) - miniatura pozemek v Javorníku (ELEKTRONICKÁ DRAŽBA) - miniatura pozemek v Javorníku (ELEKTRONICKÁ DRAŽBA) - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 37431300 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.