← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

zemědělský pozemek v Tišicích, okres Mělník (ELEKTRONICKÁ DRAŽBA)

datum a čas dražebního jednání
3. listopadu 2020, 10:30 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 1547/13-44

město: Tišice

okres: Mělník

katastr: Kozly u Tišic

kraj: Středočeský

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex1547-13-44-jlroa 

 

výsledná cena
21 000,- Kč

nejnižší podání
14 000,- Kč

dražební jistota
1 000,- Kč

Rezervace e-mailem

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 154713 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.