← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

rodinný dům Lachovice u Vyššího Brodu

datum a čas dražebního jednání
14. července 2020, 10:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 725/19-41

město: Vyšší Brod

okres: Český Krumlov

katastr: Hrudkov

kraj: Jihočeský

Jedná se o samostatně stojící, podsklepenou, patrovou budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná. Objekt je v započaté rekonstrukci. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z osinkocementových šablon. Součástí střechy jsou komíny, střešní otvor a bleskosvod. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená nebo dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Na dům navazuje kamenný přístavek se sedlovou střechou s krytinou z tašek. Přístavek je ve špatném technickém stavu. K domu náleží oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny.

Stavba domu č.p. 4 Lachovice stojí na pozemku parc. č. St. 30, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o velikosti 984 m2. Pozemek je zčásti zastavěn plochou pod domem a přístavkem. Zbylou část tvoří dvůr a zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 904/3, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 422 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, neudržované a oplocené zděným, dřevěným nebo drátěným oplocením. Vjezdová vrata na pozemek jsou dřevěná dvojitá. Přístup na pozemky je po komunikaci ve vlastnictví města nebo státu.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
2 190 000,- Kč

nejnižší podání
1 460 000,- Kč

dražební jistota
100 000,- Kč

Rezervace e-mailem
rodinný dům Lachovice u Vyššího Brodu - náhled
rodinný dům Lachovice u Vyššího Brodu - miniatura rodinný dům Lachovice u Vyššího Brodu - miniatura rodinný dům Lachovice u Vyššího Brodu - miniatura rodinný dům Lachovice u Vyššího Brodu - miniatura rodinný dům Lachovice u Vyššího Brodu - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 72519 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.