← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

polovina zahrad Držkrajov u Milevska (okr. Písek)

datum a čas dražebního jednání
25. dubna 2023, 9:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117EX497/07-174

město: Přeštěnice

okres: Písek

katastr: Držkrajov

kraj: Jihočeský

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex497-07-174-jkklk.html

 

výsledná cena
970 378,- Kč

nejnižší podání
485 189,- Kč

dražební jistota
100 000,- Kč

Rezervace e-mailem
polovina zahrad Držkrajov u Milevska (okr. Písek) - náhled
polovina zahrad Držkrajov u Milevska (okr. Písek) - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 4970700 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.