← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

polovina zahrady u Milevska

datum a čas dražebního jednání
15. září 2020, 10:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 497/07-125

město: Přeštěnice

okres: Písek

katastr: Držkrajov

kraj: Jihočeský

Oceňované pozemky se nacházejí na východním okraji obce Držkrajov. Jedná se o travnaté nesousedící pozemky nepravidelných tvarů. Travnatý pozemek parc. č. 11 je na jižní, východní a severní straně oplocený. V době oceňování byly pozemky neudržované. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1102/1, který je ve vlastnictví obce Přeštěnice. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 70 m. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšeně obytné.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
393 124,- Kč

nejnižší podání
196 562,- Kč

dražební jistota
40 000,- Kč

Rezervace e-mailem
polovina zahrady u Milevska - náhled
polovina zahrady u Milevska - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 49707 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.