← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

podíl na rekreační chatě v Dražicích

datum a čas dražebního jednání
16. září 2020, 9:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 561/11-124

město: Tábor

okres: Tábor

katastr: Dražice u Tábora

kraj: Jihočeský

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata je podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné, plné. K chatě patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

Na pozemku parc. č. St. 361 stojí stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 378. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 17 m2. Pozemek parc. č. 1059/11 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 361 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 587 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, studna a dřevěné kolna. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemky parc. č. 1059/22 a parc. č. 1059/3, které jsou ve vlastnickém právu obce Dražice.

 

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolna.

 

Pozemek parc. č. 1059/7 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 356 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1059/3, který je ve vlastnickém právu obce Dražice. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno.

výsledná cena
109 800,- Kč

nejnižší podání
54 900,- Kč

dražební jistota
10 000,- Kč

Rezervace e-mailem
podíl na rekreační chatě v Dražicích - náhled
podíl na rekreační chatě v Dražicích - miniatura podíl na rekreační chatě v Dražicích - miniatura podíl na rekreační chatě v Dražicích - miniatura podíl na rekreační chatě v Dražicích - miniatura podíl na rekreační chatě v Dražicích - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 56111 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.