← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

podíl id. 1/12 pole - orná půda Žatčany - Újezd u Brna

datum a čas dražebního jednání
16. září 2020, 14:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 21241/17-114

město: Žatčany

okres: Brno-venkov

katastr: Žatčany

kraj: Jihomoravský

předmětem dražby bude podíl ideální 1/12 parc. č. 3421 (5413 m2) orná půda KÚ Žatčany okr. Brno Venkov

více info viz. znal. posudek a dražební vyhláška níže ke stažení

výsledná cena
15 000,- Kč

nejnižší podání
7 500,- Kč

dražební jistota
3 000,- Kč

Rezervace e-mailem
podíl id. 1/12 pole - orná půda Žatčany - Újezd u Brna - náhled
podíl id. 1/12 pole - orná půda Žatčany - Újezd u Brna - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 2124117 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.