← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec)

datum a čas dražebního jednání
18. září 2019, 13:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 111/17 - 139

město: Heřmanice

okres: Liberec

katastr: Heřmanice u Frýdlantu

kraj: Liberecký

předmětem dražby bude spoluvlastnický podíl ideální polovina domu č.p. 38 vč. zahrady

 

více podrobností viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení

výsledná cena
585 000,- Kč

nejnižší podání
390 000,- Kč

dražební jistota
50 000,- Kč

Rezervace e-mailem
podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - náhled
podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura podíl id. 1/2 rodinného domu č.p. 38 Heřmanice (Frýdlant - Liberec) - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 11117 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.