← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Strakonice

datum a čas dražebního jednání
18. září 2019, 10:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 10273/16 - 37

město: Strakonice

okres: Strakonice

katastr: Strakonice

kraj: Jihočeský

předmětem dražby bude polovina pozemku st. parc. č. 3196 (pod garáží bez čp/če) KÚ Strakonice

více viz. znalecký posudek níže ke stažení 

výsledná cena
4 500,- Kč

nejnižší podání
3 000,- Kč

dražební jistota
500,- Kč

Rezervace e-mailem
podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Strakonice - náhled
podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Strakonice - miniatura podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Strakonice - miniatura podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Strakonice - miniatura podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Strakonice - miniatura podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Strakonice - miniatura podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Strakonice - miniatura podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Strakonice - miniatura podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Strakonice - miniatura podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Strakonice - miniatura podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Strakonice - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 1027316 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.