← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

id. 1/2 orné půdy (pole Orlík nad Vltavou)

datum a čas dražebního jednání
18. září 2019, 9:45 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 58/16 - 42

město: Orlík nad Vltavou

okres: Písek

katastr: Orlík nad Vltavou

kraj: Jihočeský

předmětem dražby bude podíl - id. polovina zemědělského pozemku - pole o celkové výměře 2061 + 948 m2

více podrobností viz. znalecký posudek níže ke stažení  

výsledná cena
30 000,- Kč

nejnižší podání
20 000,- Kč

dražební jistota
3 000,- Kč

Rezervace e-mailem
id. 1/2 orné půdy (pole Orlík nad Vltavou) - náhled
id. 1/2 orné půdy (pole Orlík nad Vltavou) - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 5816 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.