← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

odročeno

podíl id. 1/16 rod. dům č.p. 170 Milevsko

datum a čas dražebního jednání
17. září 2019, 13:45 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 3006/11 - 168

město: Milevsko

okres: Písek

katastr: Písek

kraj: Jihočeský

předmětem  dražby bude spoluvlastnický podíl id. 1/16 na řadovém patrovém rodinném domě č.p. 170 v Milevsku se zahradou

více podrobností viz. znalecký posudek níže ke stažení  

výsledná cena
93 000,- Kč

nejnižší podání
62 000,- Kč

dražební jistota
8 000,- Kč

Rezervace e-mailem
podíl id. 1/16 rod. dům č.p. 170 Milevsko - náhled
podíl id. 1/16 rod. dům č.p. 170 Milevsko - miniatura podíl id. 1/16 rod. dům č.p. 170 Milevsko - miniatura podíl id. 1/16 rod. dům č.p. 170 Milevsko - miniatura podíl id. 1/16 rod. dům č.p. 170 Milevsko - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 300611 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.