← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Libiš (Neratovice)

datum a čas dražebního jednání
17. září 2019, 10:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 3200/10 - 95

město: Libiš

okres: Mělník

katastr: Mělník

kraj: Středočeský

předmětem dražby bude polovina pozemku st. parc. č.731 (pod garáží bez čp/če) obec Libiš u Neratovic

více viz. znalecký posudek níže ke stažení 

výsledná cena
4 800,- Kč

nejnižší podání
3 200,- Kč

dražební jistota
500,- Kč

Rezervace e-mailem
podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Libiš (Neratovice) - náhled
podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Libiš (Neratovice) - miniatura podíl id. 1/2 pozemku pod garáží - Libiš (Neratovice) - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 320010 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.