← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

zrušeno (skončeno)

podíl id. 1/4 rodinný dům s pozemky - Zbislav čp. 21 u Milevska

datum a čas dražebního jednání
17. září 2019, 9:45 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1746/09 - 158

město: Zhoř

okres: Písek

katastr: Blehov

kraj: Jihočeský

předmětem dražby bude spoluvlastnický podíl ideální čtvrtina domu č.p. 21 vč. příslušenství stavba bez čp/če a ost. pozemky

více podrobností viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení

(další část (id.1/4) nemovitosti ve vlastnictví dlužníka je případně možné získat v exekuční dražbě Exekutorského úřadu Klatovy)

výsledná cena
752 067,- Kč

nejnižší podání
501 378,- Kč

dražební jistota
80 000,- Kč

Rezervace e-mailem
podíl id. 1/4 rodinný dům s pozemky - Zbislav čp. 21 u Milevska - náhled
podíl id. 1/4 rodinný dům s pozemky - Zbislav čp. 21 u Milevska - miniatura podíl id. 1/4 rodinný dům s pozemky - Zbislav čp. 21 u Milevska - miniatura podíl id. 1/4 rodinný dům s pozemky - Zbislav čp. 21 u Milevska - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 174609 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.