← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

podíl id. 2/8 orná půda louka - Petrovice u Humpolce

datum a čas dražebního jednání
17. září 2019, 9:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1244/07-296

město: Humpolec

okres: Pelhřimov

katastr: Petrovice u Humpolce

kraj: Vysočina

předmětem dražby budou pozemky ve výši spoluvlastnického podílu ideální 2/8 z pozemkových parcel č. 478/8 (311m2) - orná půda a 486/2 (520m2) - trvalý travní porost

více podrobností viz. znalecký posudek níže ke stažení  

výsledná cena
3 300,- Kč

nejnižší podání
2 200,- Kč

dražební jistota
500,- Kč

Rezervace e-mailem
podíl id. 2/8 orná půda louka - Petrovice u Humpolce - náhled
podíl id. 2/8 orná půda louka - Petrovice u Humpolce - miniatura podíl id. 2/8 orná půda louka - Petrovice u Humpolce - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 124407 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.