← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

zrušeno (skončeno)

pozemek v Týně nad Vltavou

datum a čas dražebního jednání
21. května 2019, 9:45 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 3839/12

město: Týn nad Vltavou

okres: České Budějovice

katastr:

kraj: Jihočeský

Oceňované pozemky se nacházejí v západní zastavěné části města Týn nad Vltavou. Jedná se o sousedící pozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý' travní porost o výměře 572 m2. Pozemek parc. č. 1640/25 je na severovýchodní straně ohraničený drátěným oplocením. Na travnatém pozemku parc. č. 1640/25 se nacházezpevněplochy, porosty a dřevěná bouda. Na pozemku parc. č. 164011 se nacházejí nezpevněné cestičky umožňující přístup k okolním pozemkům. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané jako cesta a zahrada. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1640/9, který je ve vlastnictví České republiky.

výsledná cena
68 700,- Kč

nejnižší podání
45 800,- Kč

dražební jistota
4 000,- Kč

Rezervace e-mailem
pozemek v Týně nad Vltavou - náhled
pozemek v Týně nad Vltavou - miniatura pozemek v Týně nad Vltavou - miniatura pozemek v Týně nad Vltavou - miniatura pozemek v Týně nad Vltavou - miniatura pozemek v Týně nad Vltavou - miniatura pozemek v Týně nad Vltavou - miniatura pozemek v Týně nad Vltavou - miniatura pozemek v Týně nad Vltavou - miniatura pozemek v Týně nad Vltavou - miniatura pozemek v Týně nad Vltavou - miniatura pozemek v Týně nad Vltavou - miniatura pozemek v Týně nad Vltavou - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 383912 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.