← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

id. 1/2 pozemku v Česticích (okres Strakonice)

datum a čas dražebního jednání
21. května 2019, 10:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 13005/16

město: Čestice

okres: Strakonice

katastr:

kraj: Jihočeský

Oceňovaný pozemek se nachází cca 150 m severně od okraje zastavěné části městyse Čestice. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda.

Pozemek je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl zemědělský pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný.

K pozemku vede nezpevněcesta nacházející se na pozemku parc. č. 1267/1, který je ve vlastnictví pana Ladislava Havlíčka a pana Františka Havlíčka.

výsledná cena
39 000,- Kč

nejnižší podání
26 000,- Kč

dražební jistota
5 000,- Kč

Rezervace e-mailem

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 1300516 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.