← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

id. 1/6 pozemku v Praze - Bráníku

datum a čas dražebního jednání
16. září 2020, 10:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 2782/13-57

město: Praha

okres: Praha

katastr: Bráník

kraj: Praha

Oceňovaný pozemek se nachází cca ve sedu zastané městské části Praha-Braník. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100m2

Pozemek je na východní straně ohraničený zděným domem a je svažitý k západstraně. Na pozemku se nacházej í zpevněné plochy, porosty a dřevěné oplocení. době oceňování byl pozemek udržovaa využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 2869/2, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

Přípojky IS jsou v dosahu.

výsledná cena
60 000,- Kč

nejnižší podání
24 000,- Kč

dražební jistota
5 000,- Kč

Rezervace e-mailem

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 278213 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.