← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

zahrada v Horažďovicích

datum a čas dražebního jednání
10. října 2019, 10:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 2438/17

město: Horažďovice

okres: Klatovy

katastr: Babín u Horažďovic

kraj: Plzeňský

Oceňovaný pozemek se nachází v severozápadní zastavěné části obce Babín. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada. Pozemek je oplocený. Na pozemku se nacházejí porosty a dřevěná bouda. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 375/2, který je ve vlastnictví města Horažďovice.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 80 m.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha bydlení.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

výsledná cena
246 000,- Kč

nejnižší podání
123 000,- Kč

dražební jistota
30 000,- Kč

Rezervace e-mailem

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 243817 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.