← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

id. 1/4 pozemku v Bílsku (okres Strakonice)

datum a čas dražebního jednání
21. května 2019, 9:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 178/10

město: Bílsko

okres: Strakonice

katastr:

kraj: Jihočeský

Oceňovaný pozemek se nachází ve středu zastavěné části obce Záluží. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěplocha a nádvoří o výměře 78 m2. Pozemek je částečně ohraničený plotem sousedního vlastníka a zděným domem. Na travnatém pozemku se nachází několik porostů. Pozemek je svažitý k severozápadní straně. době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 50 m.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna.

výsledná cena
5 400,- Kč

nejnižší podání
3 600,- Kč

dražební jistota
1 000,- Kč

Rezervace e-mailem
id. 1/4 pozemku v Bílsku (okres Strakonice) - náhled
id. 1/4 pozemku v Bílsku (okres Strakonice) - miniatura id. 1/4 pozemku v Bílsku (okres Strakonice) - miniatura id. 1/4 pozemku v Bílsku (okres Strakonice) - miniatura id. 1/4 pozemku v Bílsku (okres Strakonice) - miniatura id. 1/4 pozemku v Bílsku (okres Strakonice) - miniatura id. 1/4 pozemku v Bílsku (okres Strakonice) - miniatura id. 1/4 pozemku v Bílsku (okres Strakonice) - miniatura id. 1/4 pozemku v Bílsku (okres Strakonice) - miniatura id. 1/4 pozemku v Bílsku (okres Strakonice) - miniatura id. 1/4 pozemku v Bílsku (okres Strakonice) - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 17810 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.